Zorbing

Už vás nudia korčule, skejtbord či lyže?

Ľahká pomoc. Zazorbujte si. Zorbuje sa síce obyčajne na trávnatom kopci, ale to isté sa dá robiť aj na vode či na snehu. Zorbing je celoročný šport s letnou aj zimnou sezónou.

Adrenalínový šport, ktorý pred niekoľkými rokmi vznikol na Novom Zélande.

Rolling ball

Zorb, základný rys tohto športu, je veľká nafúknutá plastová guľa, v ktorej je pomocou tisícov laniek upevnená ďalšia menšia guľa.

Celá guľa váži 80 kg a v priemere má 3 m. Do menšej gule sa zmestia dvaja ľudia.

Princípom zorbingu je neriadené kotúľanie zorbu zo svahu smerom dole. Svah býva dlhý max. 200m so sklonom okolo 20°.

Zorb dosahuje rýchlosť až 50 km/h a jeho zastavenie prebieha samovoľne pod svahom.

Veľa ľudí má obavy, že sa im bude pri kotúľaní zle a v povracajú sa v guli. Táto predstava je síce opodstatnená, ale nie pravdivá. Autor uvádza, že zo 100 000 ľudí, ktorí zorbing absolvovali, sa ani jedinému zle neurobilo.